RSS
 

Archiwum z miesiaca maj, 2015

KIEDYŚ ZAPISANE

31 maj

 

 

TAMTYCH WSPOMNIEŃ

               ŻAR

 

Spopielasz mnie przeczytaniem

w dni

noce

 

Pola szachownicy zdarzeń

płoną bajkową bielą

gasną czernią morału

 

Nie tak być miało…

 

W azbestowej klatce

szach – mat

 

 

FANABERIE MALARSKIE – II –

29 maj

 

MÓWIŁ DZIAD DO OBRAZU

 

Szanując głosy nakazu,

nie namyślając się wiele,

przemówił do obrazu.

Na płótnie – zdziwione ciele.

 

ZAMIAST JELENIA

 

Jeszcze jedno pędzla pociągnięcie

i lanszaft gotowy.

Kupi go małorolny.

Na gwałt poszukuje krowy.

 

 

UCIEC – POWRÓCIĆ

27 maj

 

BILET POWROTNY

 

Opuszczam padół

ziemskiego smutku

 

Lotem marzyciela

wzbijam się w błękity

 

Podziwiam spienione morza

Tonę w nieprzebranej zieleni łąk

 

Spadam kamieniem

w ramiona twego uśmiechu

 

 

POWROTY W NADZIEJĘ

23 maj

 

 

UTRACONE KRZESIWO

 

Labirynt

Mroczność chłodu

Krok zagubienia

Drepczę wahaniem

po nitce kontemplacji

Buty dziurawe melancholią

Serce przeziębione

grą ciepło – zimno

Przewrotność ironii…

Trwa ciągłym podglądaniem

– tamtego

 

ZASKOCZENIE, ZADZIWIENIE…

21 maj

 

 

TITANIC

 

Łódź

rozbita o brzeg

skałą podstępny

 

Wyłowione serce

kiedyś czułe

stygnie w dłoniach

obojętnością

bezkresu ciepła

piasku plaży

 

UZNANIE DLA ZLP ODDZIAŁ W POZNANIU

21 maj

 

W dniu 16 – go maja 2015 roku, odbył się  XXXI  Walny Zjazd Delegatów ZLP.

To historyczne wydarzenie, zostało przypieczętowane wielkim sukcesem członków poznańskiego oddziału ZLP. Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Głównego ZLP, w dniu 17 – go bm. w warszawskim Domu Literatury, prezes poznańskiego oddziału, dr Ares Chadzinikolau, został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego. W 95 letnim okresie istnienia Związku, to najmłodszy literat – któremu powierzono tak zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.

Członkiem Zarządu Głównego został poprzedni prezes poznańskiego oddziału ZLP – Paweł Kuszczyński. Jednak to nie koniec wyborczych sukcesów poznańskiego oddziału. W składzie Komisji Rewizyjnej ZG – ZLP, znalazły się: Danuta Bartosz i Kalina Izabela Zioła, natomiast w Sądzie Koleżeńskim: Stanisława Łowińska i Jerzy Zimny.

Prezesem ZG ZLP – został ponownie wybrany – MAREK WAWRZKIEWICZ.

Mariaż doświadczenia i młodości, na pewno przyniesie wiele sukcesów, ku zadowoleniu literatów, a przede wszystkim odsłoni nowe horyzonty miłośnikom Słowa.

Wielki sukces poznańskiego ZLP, awans tak wielu „naszych”członków do struktur  Zarządu Głównego świadczy jednoznacznie, że dokonania oddziału z grodu Przemysła, zostały dostrzeżone i sympatycznie uhonorowane.

GRATULACJE I NAJLEPSZE ŻYCZENIA !!

 

 
 

SAKRAMENTALNE ZAWIROWANIA

15 maj

 

SACRUM

    –  PROFANUM 

 

Ja przy tobie

Ty przy mnie

 

Prawda

sakramentem pieczętowana

 

Zagubiony

Odnaleziona…

To nie ja –  znalazcą

 

Biegnę…

 

Zniewolony ucieczką

przystaję w pół drogi prawdy

–  solą życia

pieczętowanej

 

 

 

 

 

TY – O KAŻDEJ PORZE

13 maj

 

 

WIOSENNE

                APOGEUM

 

Na gwoździu wiosny

ogrodem zawieszony

między zapachem bzów

a tulipanową tęczą

zastygam brutalnością barw

skwaru twych warg latem brzemiennych

błękitem oczu wilgotnych jesienią

najsroższą zimą

w dłoniach pieszczoty topniejącej

…pożądaniem

 

 

 

 

 

DEPTANIE TRADYCJI

07 maj

 

 

Wielkie deklaracje decydentów o konieczności krzewienia kultury, poszanowania tradycji, często wygłaszane pod sztandarem patriotyzmu, okazują się pustosłowiem, gestem czynionym w stronę potencjalnych wyborców.

Z dniem 1 – go maja br. Zarząd Związku Literatów Polskich, najstarszego Oddziału w kraju, musiał mimo wielu starań, próśb kierowanych do „nowych” władz miasta Poznania o dofinansowanie, opuścić budowaną z mozołem i wielkim społecznym zaangażowaniem członków, siedzibę na os. Powstańców Warszawy.

Prace adaptacyjne, po opuszczonym zakładzie fryzjerskim, wykonywane społecznie przez: Pawła Kuszczyńskiego, Danutę Bartosz, śp.Tadeusza Stirmera, Marię Magdalenę Pocgaj, Barbarę Tylman, Brygidę Mielcarek, Mirosławę Prywer,  Zbigniewa Gordzieja -/ o swoim wkładzie pracy -nie wspomnę/, cała radość z pięknej – nowej siedziby,   z uwagi na brak środków finansowych na opłatę czynszu, okazała się po kilkunastu miesiącach – utopią. Pozostały wyremontowane pomieszczenia, a po pięknych kafelkach, stąpać będą inni, zadowoleni ze świetności pomieszczeń,

Włodarzom miasta, żal paru groszy na kultywowanie 94- letniej tradycji ZLP O.P. –  gdy na inne, pseudo -kulturalne imprezy nie żałują milionów!

Pierwszy Prezes – założyciel ZLP Oddział Poznań – WŁADYSŁAW REYMONT – przewraca się w grobie!

Patrząc zza światów, na pewno dostrzega wielki wkład pracy współczesnych literatów zrzeszonych w JEGO Związku.  Na niwie ich literackich dokonań, na kartach  współczesnej literatury, kreśli humanistyczne plany jej postrzegania. Przecież już w tamtych czasach, zjawisko sponsoringu – nie było mu obce. Dzięki sponsoringowi – jak dzisiaj postrzegamy to zjawisko –  – zaistniał w naszej literaturze: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki…

Gdyby nie darczyńcy/?/ , zdani wyłącznie na siebie, pozbawieni finansowego wsparcia, czy zaistnieliby tak głęboko w literaturze, wykraczającej poza strefę narodowych dokonań??

W dniu jutrzejszym, ósmego maja, o godzinie 12 – tej, wszyscy kochający Słowo, będą mogli uczestniczyć w akcie przytwierdzenia tablicy pamiątkowej na murze budynku D K – KRĄG,  ul. Dmowskiego 37, który przygarnął / tymczasowo?/-  pod swe skrzydła, relegowany przez władze samorządowe, drugi co do ilości członków w kraju – Związek Literatów Polskich Oddział Poznań..

P.S.

Po ostatnich wyborach samorządowych, członkowie ZLP Poznań, liczyli po cichu na zmianę polityki władz w odniesieniu do KULTURY.

Cóż – nie pierwszy raz – przeliczenie. Ważniejsza przebudowa trasy rowerowej!

Prezydent m. Poznania musi jeździć bezpiecznie!

Może jednak między jedną jazdą a drugą, zdoła sięgnąć po tomik poezji, przeczyta esej, a jeżeli starczy czasu – powieść lub przynajmniej opowiadanie, które wyszło spod pióra poznańskiego literata???

 
komentarze 2

Kategoria: OGÓLNA

 

WIOSENNE OKA PRZYMRÓŻENIE

06 maj

 

   x x x

Biednemu – wiatr zawsze w oczy.

Bogatemu – forsa do kieszeni.

 

      x x x 

Kocha, lubi, szanuje,

nie chce, nie dba, żartuje…

Okaże się – po ślubie.

 

      x x x

W marcu – koty.

W kwietniu – psy.

Szkoda, że maj – tak szybko minie.