RSS
 

Archiwum z miesiaca maj, 2022

PORA NA LIMERYK – DAWNO GO NIE BYŁO

28 maj

LIMERYK

NIEUKOM POŚWIĘCONY

 

Kazio z mieściny Ryczy Wołek,

dzięki koneksji wspiął się na stołek.

Czego się dotknął – schrzanił wszystko.

Jedyny sukces, zmienił nazwisko.

Dzisiaj Matkowski, wczoraj Matołek.

 

ŚWIAT, KTÓRY NAS DOTYKA

24 maj

REFLEKSJA CAŁKIEM OCZYWISTA

 

NASZ ŚWIAT, świat ludzi różnych kontynentów, świat XXI – go wieku, uczący się na tragediach tamtych wojen, totalnych zniszczeniach, dramatach matek i dzieci ginących w ogniu wojennej pożogi, domów zrujnowanych po których pozostało wielkie gruzowisko, winien na swych sztandarach wolności, praw człowieka, mając przed oczyma jakże destrukcyjne skutki wszelakich konfliktów zbrojnych, nie trwać bezczynnie na straży pokoju i wzajemnego poszanowania praw, zapisanych na kartach braterstwa i tolerancji…  Dlaczego tak się nie dzieje; sam Bóg jest tym na pewno zaskoczony. Czy można ufać w siły nadprzyrodzone?  Pytanie traktuję jako retoryczne.  Przemożne, wręcz uzurpatorskie dążenie do władzy KACYKÓW , chęć wykazania się swoją siłą, władzą bezgraniczną, po wielu dziesiątkach lat, powraca wbrew wszelakim  traktatom, żerując na  totalnej dezinformacji, która istnieje li tylko na usprawiedliwienie megalomańskich zapędów.  Te zapędy to nie nie tylko propagandowe dyrdymały. To rzeczywistość spełniona przelaną krwią współczesnego agresora i OBROŃCÓW bohatersko trwających na barykadach wolności. Można zadać pytanie. Czy utrwalone na kliszach filmów reporterskich obrazy tamtych wojen, totalnej zagłady, przemocy i wynaturzenia, pozostały w nas bez echa, czy nie uczą nas bezwzględnego wojen odrzucenia?   Dzisiejsza prawda, zdaje się temu zaprzeczać. Człowiek o uzurpatorskich poglądach, rządny za wszelką cenę władzy nad rzędami dusz, pozostaje ciągle na świeczniku przemocy, licząc na wsparcie tych, którzy zawierzyli jego wynaturzonej ideologii.

Wiersz pt. „OBLICZA BÓLU” – znajdziesz drogi czytelniku w zakładce:  Wiersze, fraszki, aforyzmy.

 

 

 
 

UKRAINA – SPRAWA EUROPY, ŚWIATA

24 maj

OBLICZ A

BÓLU

 

Fotografia cierpienia

pośród innych nieszczęść

spoczywa pod gruzami domów

Obrazy

farbami cierpienia malowane

 

Ból wszechmocny

odłamkami granatów zapisany

 

Przerażenie

krzykiem niemocy

przekleństwem pieczętowane

 

W morzu okiełznanej grozy

– zatopić nieszczęścia

Symboliką świata normalności

prowokować zjawy

– człowieka

– miłości

– pokory

– dumy

 

Dramat krwią pisany

pokłosiem nieszczęść

w dłoniach dziecka uwięziony

–  ciepłem nadziei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ SNEM NAPISANY

24 maj

PRZEBUDZENIE

 

Tak trudno zasnąć…

 

Pod powiekami OBRAZY

Dzieła niedokończone

– bezimienne

 

Farby

na palecie wyobraźni

różnorodnością barw – zastygłe

 

Otwieram oczy…

 

Wiersz zaklęty kartką białą

po omacku szuka

mojego imienia

 

 

ECHA ZMARTWYCHWSTANIA – TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ ! !

03 maj

PAMIĄTKA

NA WYSOKOŚCIACH  

 

Po szczeblach Jakubowej Drabiny,

wspinam się wyżej i wyżej,

by znaleźć się wśród gwiazd,

dosięgnąć niebiańskiej wyżyny.

 

Na wysokościach,

wsłuchać się w ludzkie błagania,

usłyszeć głos Stwórcy witającego Syna.

To głos radości …

Odkupiona wina

Serca gorące

– cudem zmartwychwstania