RSS
 

MAREK SŁOMIAK W – NASZYM KLUBIE –

14 marzec

MAREK SŁOMIAK…

Stało się. Z dużym wyprzedzeniem – /godz. 18 – ta/, dosiadam się do stolika, przy którym już – Mariola Kalicka, poznańska rzeźbiarka, poetka, widocznie jak ja, bardzo spragniona poezji  bohatera dzisiejszego wieczoru. Przez najbliższe pół godziny, sala zapełnia się osobami zasłużonymi dla literatury, poetami i sympatykami twórczości Marka Słomiaka. Spotkanie prowadzi poetka, Anna Elżbieta Zalewska, Prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu. Marek Słomiak, debiutował arkuszem poetyckim pt. „Próby liryczne” w roku 1968 CKSP ” Od Nowa”. Łatwo policzyć, iż od tego momentu minęło 45 lat. Dzisiaj autor jest kopalnią wiedzy w odniesieniu do zdarzeń o charakterze historycznym, jak również tych bieżących, rozgrywających się na przeogromnej arenie poezji. Poeta recytował /bardzo pięknie/ swoje wiersze, w kolejności ich powstawania. Utwory dawno temu napisane i aktualne,  posiadają wspólny mianownik – delektowania się Słowem, Słowa przybliżaniem, otwieraniem jego tajemnych drzwi, wiodących do przeżywania piękna. Nie docenić Słowa poety, nie  uwewnętrznić jego melodii – to pozostawić drzwi na głucho zamknięte. To mocna, dojrzała poezja, nasycona filozoficzną mądrością, delikatna i jednocześnie drapieżna. To poezja ulotnej modlitwy i twardej walki o drugiego człowieka, przez roztaczanie wizji  piękna, które jest na wyciągnięcie ręki. Poezja o wielkim ładunku intelektualnym, wyobcowana z moralizatorstwa, zbędnej narracji czyniącej wiersz „przegadanym”. Utwory Marka Słomiaka unoszą odbiorcę w przeżywanie dzisiejszego dnia, przy maksymalnie wychylonym wahadle jutra.

W utworze – Ars Poetica, otwierającym książkę poetycką pt. „Powróćmy z długich samotnych podróży”, w jego zakończeniu, czytamy:

 

… Słowo

twoje ciągle w milczeniu

istnieje

          poznawane aż po 

szkielet sensu bezwymiarowej

rzeczywistości 

 

To piękna poezja, pisana pięknem Słowa, które tak bardzo Marek Słomiak upodobał.

Gratuluję wierszy, gratuluję spotkania.

 
 

Zostaw odpowiedź