RSS
 

DOCENIĆ AUTENTYCZNOŚĆ WIERSZA

15 listopad

 

     JOLANTA I STANISŁAW

  WIERSZEM W POEMA  CAFE

 

Jolanta i Stanisław…

Małżeństwo w okowach literatury

Wśród starych zegarów Stanisława

sreber małżonki

jaśnieje pięknem

na chwałę Kultury

 

Talent

Pasja

Nigdy nie minie /!/

Trwa tajemnicą uśmiechu

zaklętą w Jolanty bursztynie.

 
 

Zostaw odpowiedź