RSS
 

UZNANIE DLA ZLP ODDZIAŁ W POZNANIU

21 Maj

 

W dniu 16 – go maja 2015 roku, odbył się  XXXI  Walny Zjazd Delegatów ZLP.

To historyczne wydarzenie, zostało przypieczętowane wielkim sukcesem członków poznańskiego oddziału ZLP. Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Głównego ZLP, w dniu 17 – go bm. w warszawskim Domu Literatury, prezes poznańskiego oddziału, dr Ares Chadzinikolau, został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego. W 95 letnim okresie istnienia Związku, to najmłodszy literat – któremu powierzono tak zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.

Członkiem Zarządu Głównego został poprzedni prezes poznańskiego oddziału ZLP – Paweł Kuszczyński. Jednak to nie koniec wyborczych sukcesów poznańskiego oddziału. W składzie Komisji Rewizyjnej ZG – ZLP, znalazły się: Danuta Bartosz i Kalina Izabela Zioła, natomiast w Sądzie Koleżeńskim: Stanisława Łowińska i Jerzy Zimny.

Prezesem ZG ZLP – został ponownie wybrany – MAREK WAWRZKIEWICZ.

Mariaż doświadczenia i młodości, na pewno przyniesie wiele sukcesów, ku zadowoleniu literatów, a przede wszystkim odsłoni nowe horyzonty miłośnikom Słowa.

Wielki sukces poznańskiego ZLP, awans tak wielu „naszych”członków do struktur  Zarządu Głównego świadczy jednoznacznie, że dokonania oddziału z grodu Przemysła, zostały dostrzeżone i sympatycznie uhonorowane.

GRATULACJE I NAJLEPSZE ŻYCZENIA !!

 

 
 

Zostaw odpowiedź