RSS
 

MOJE MIEJSCE W „OKOLICY POETÓW”

09 lt.

Kwartalnik „OKOLICA POETÓW” redagowany przez JERZEGO SZATKOWSKIEGO, jawi się niewątpliwie znaczącą pozycją na rynku periodyków literackich naszego kraju.  To już 74/116/ – numer tego czasopisma. Godna podkreślenia -/co rzuca się błyskawicznie w oczy/-  pozostaje oryginalność wydawanego czasopisma, w którym oprócz publikowanych tekstów, czytelnik dotyka pięknej szaty graficznej – exlibrisy, rysunki, spogląda na portrety poetów, których wiersze trafiły na łamy kwartalnika,  podziwia collage, itd. itp. Portrety – to dzieła Zbigniewa Kresowatego, natomiast collage wyszły spod ręki samego redaktora naczelnego – Jerzego Szatkowskiego, który udowadnia, że  czarno-białe motyle mogą również zaistnieć pięknem samym w sobie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż redakcja w swoim czasopiśmie obok współczesnych, publikuje także wiersze i prozę twórców, którzy odeszli w zaświaty. W omawianym numerze kwartalnika znajdziemy dwa piękne wiersze Tadeusza Różewicza -/”Kara” i „Nieznany list”/,  prozę Wincentego Różańskiego -/Tekst z teczki „Czystopisy” – Juwenilia. Inedita/.

Dumam, czy moje trzy wiersze, które zagościły na kartach czasopisma, znajdą wśród czytelników uznanie?

I tu – samouspokojenie…  Skoro zostały dopuszczone do publikacji przez Mistrza, należy trwać w optymistycznym nastroju, zachować cień uśmiechu zdjętego z mojego lica, prezentowanego w czasopiśmie obok moich wierszy i trwać nieprzemijającym pięknem motyla, który pod moim licem zagościł.

Redakcji –  „Okolica Poetów”, licznemu gronu współpracowników, życzę wytrwałości w tej  pięknie realizowanej literackiej misji.

 
 

Zostaw odpowiedź