RSS
 

BALANSUJĄC AFORYZMEM NA KRAWĘDZI WYDARZEŃ

23 styczeń

 

   *     *     *

Nienawiść…

Żyje w człowieku,

który nigdy miłości nie zaznał.

 

  *     *     * 

Empatia…

Wyznacznik CZŁOWIECZEŃSTWA/?/

Drogowskaz życia,

przez wicher nienawiści wywrócony.

 

     *     *     *

Tylko miłość sprawia,

że potrafimy postrzegać świat

przez pryzmat radości.

 

 

Zostaw odpowiedź