RSS
 

DĄBRÓWKOWE ZBLIŻENIA

21 lip

„DĄBRÓWKOWE ZBLIŻENIA”  – tak właśnie zatytułowałem swój wpis. Powód jest jeden: teksty  zamieszczane w miesięczniku „ECHO PIĄTKOWA”, wydawanym od wielu lat przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową mają jeden cel – zbliżać do siebie mieszkańców Piątkowa. Czasopismo z czerwca br. za sprawą artykułu opracowanego przez Panią Annę Kokot i Jerzego Grupińskiego, Szefa Klubu Literackiego DĄBRÓWKA działającego w Domu Kultury „Dąbrówka” na os.Bolesława Chrobrego, przybliża moją skromną osobę  licznej społeczności zamieszkującej piątkowskie osiedla.  Miesięcznik – pięknie wydawany w nakładzie 3000 egzemplarzy w okienku „POETYCKIE SPOTKANIA”, prezentuje mnie na różnych płaszczyznach: biograficznej, literackich dokonań, przywołuje również kilka moich wierszy. Tytuł artykułu: Z SIEKIEREK DO KLUBU LITERACKIEGO „DĄBRÓWKA”. Całość opatrzona fotografią na której staram się mieć dziarską minę. Rzecz najważniejsza jaką  dostrzegam w omawianym tekście –  to przywołanie wspaniałego literata, wielkiego patrioty  – Augusta Wilkońskiego -/1805 – 1852/, który związany był z obecnym miejscem mojego zamieszkania – Siekierki Wielkie. Autor artykułu Jerzy Grupiński, mając na względzie moje dokonania również na niwie satyry /z czego słynął August Wilkoński/ – konkluduje: „Czy Zygmunta Dekierta można nazwać spadkobiercą dorobku literackiego Augusta Wilkońskiego? I on bowiem nie stroni w swych tekstach od ironii, humoreski, filuternie mruży oko do czytelnika. Jakkolwiek by było – rozsądzi to upływ czasu i historia”.

Stwierdzam, iż poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Pozostaje wiara, nadzieja w moje literackie dokonania i miłość do ojczyzny, która dla Augusta Wilkońskiego stawiana była na pierwszym miejscu. Za nią walczył, za nią był więziony. Rozmawiam o tym z Augustem, odwiedzając Jego mogiłę.

Cóż. Pora przywołać jeden z moich wierszy -/nie satyryczny, sprawa jest poważna/ – opublikowany w artykule przybliżającym Zygmunta czytelnikom ECHA PIĄTKOWA.

ŻYWOTY POETÓW

 

Patrzysz – Niebo

Dotykasz – Ziemia

Słuchasz – dzwony

Czujesz – radość kwiatów

Smakujesz – owoc smutku

Uciekasz tam

– gdzie było napisane

Powracasz tu

– gdzie napisane jest

 

Słowo niewolą zapisane

Palce – pióro

Litera – sylaba

Wyraz – strofa

 

Pierś – oddech

Serce – puls

 

Żyjesz

– bo wiersz tak chce

 

 
 

Zostaw odpowiedź