RSS
 

WIERSZY SMUTNYCH JESIENNIE – C.D.

16 lis

Przyszła pora na wiersz z książki poetyckiej – „TAK DALEKO, ZA KRÓTKO”. Wydawnictwo LIBRA – ZLP. Zbiór wierszy opuścił drukarnię w roku – 2017.

Wiersz – „Dyspozycja” – zamieszkał na stronie 78.

 

DYSPOZYCJA

 

Z tego snu

nie było drogi przebudzenia

Nasze cienie

deszczem rozmyte

Może ich wcale nie było…

 

Zapach dymu palonych liści

 

Skąd wiedziałaś o jesieni

Mówiłem tylko o wiośnie

 

Wędrówką pór roku zagubiona

na rozstajach dróg

obudź mnie

– ostatniego liścia ocaleniem

 

P.S.

Tak wygląda pięć smutków jesiennych, wyjętych z pięciu moich książek. Można twierdzić, iż temat ten stał się tematem uniwersalnym i dominującym.  Nie – z całą odpowiedzialnością. Większy akcent położę na sam SMUTEK w który tak często uciekają poeci, nie tylko z powodu jesiennej szarugi. Sądzę, iż w mojej ostatnio wydanej książce poetyckiej pt. „POZA HORYZONTEM”, również znajdzie się utwór o tematyce jesiennej, najlepiej smutny. Tym samym, solidnie zamknę cykl wierszy, który nie tak dawno zaproponowałem i sumiennie starałem się z tego przedsięwzięcia wywiązać. Jeżeli nie znajdę jesieni, to na pewno spotkam się ze smutkiem.

 

 

 

 

 

 

Zostaw odpowiedź