RSS
 

SACRUM PROFANUM – IX

14 kwiecień

Dzisiejsza rzeczywistość, to co nas otacza, co przeżywamy każdego dnia, pozostaje dalekie od wesołości. Poszukujemy odpowiedzi na pytania, które oscylują wokół zagadnień: skąd, dlaczego, jak długo jeszcze? Zastanawiamy się, czy z tej potwornej zawieruch wyjdziemy cało, czy nie stracimy naszych bliskich, ubolewamy nad tymi, którym nie dane było pokonać zarazy.  Wiersz ” WIZJE”, niesie przesłanie wiary w drugiego człowieka. Być może slogany – Miłość  zwycięża wszystko i Wiara wszystko zwycięża – nabiorą nowej siły przekonywania? Wierzyć, kochać i prozaicznie – dokonywać wyborów dotyczących kwestii szczepień. Rzecz zrozumiała. Życie jest piękne i dlatego staramy się o nie walczyć na różne sposoby. Sądzę, iż skupienie się na wierszu, jego przeżywanie w tych trudnych czasach, może zaistnieć terapią, ucieczką w świat ciszy, zadumy, nadziei.

 

W I Z J E

 

Boga coraz mniej

Coraz mniej człowieka…

 

Niebo radości chmurami zasnute

Słońce w konwulsjach uśmiech

tęsknotą za światłem dobrego uczynku

 

W ciemności

chichot przetrwania szyderczy

zgrzyt szeptu złych mocy

 

Ulewy powodzią zmęczone

Huragany zamarłe dokonaniem zniszczenia

 

Moja dłoń spod lawiny błota

duszy nieobecnością

szuka twojej dłoni

 

Zostaw odpowiedź