RSS
 

ROZWAŻANIA

20 lt.

 

AKCEPTACJA

              KONTRASTU

 

Czas Raju

chłodem krzyża zniewolony

Wąż

wstydem postępku

zwisa z gałęzi jabłoni

Ogniste skrzydła Archanioła

trzepoczą zgiełkiem

spopielałych piór

Tchnienie wolności wiatru

przeszywa żebra

Jedno oddałem przywołaniem kobiety…

Kirem szaty pokutnej

białym welonem świętości

witasz mnie na progu

gorejącego serca

 

 

 

 

 

Zostaw odpowiedź